הוספות מבנה

 

הדמיה מדרגות בניין ההסתדרות
סימון תעשיות אלומינים הוספת מבנה2
סימון תעשיות אלומינים הוספת מבנה
מבנה אחסנה בקיבוץ הזורע1
הוספת שני ממדים לבית קיים כרמל חיפה
סימון תעשיות אלומינים הוספת מבנה1
Untitled-2
מבנה אחסנה בקיבוץ הזורע
סימון תעשיות אלומינים הוספת מבנה2
סימון תעשיות אלומינים הוספת מבנה3
הדמיה מדרגות בניין ההסתדרות