הוספת מרפסות

 

שיקום מבנה והוספת מרפסת- סליזיאן 21 חיפה
הוספת מרפסות לבניין מגורים רחוב טבנקין 17 חיפה